یاد گرفتن رونمایی موس جدید موس بی سیم Razer Lancehead

یاد گرفتن: رونمایی موس جدید موس بی سیم Razer Lancehead

گت بلاگز عکس خبری کاخ صدام بعد از داعش

پس از تهاجم نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا علیه عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی و پیش از آنکه این کاخ به مقامات عراقی واگذارشود، نیروهای آمریکایی از کاخ صدام جهت ام

کاخ صدام بعد از داعش

کاخ صدام بعد از داعش

عبارات مهم : تبدیل

پس از تهاجم نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا علیه عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی و پیش از آنکه این کاخ به مقامات عراقی واگذارشود، نیروهای آمریکایی از کاخ صدام جهت امور مربوط به خود استفاده می کردند. دولت عراق بعد از خروج نیرو های خارجی اشغالگر از عراق، کاربری این کاخ ها را عوض کردن داد و آن ها را به دفاتر دولتی و پادگان نظامی تبدیل کرد. ولی این کاخ در سال ۲۰۱۴ به تصرف تروریست های داعشی درآمد و تبدیل شد به پایگاهی جهت فرماندهی داعش بر تکریت.اما در سال ۲۰۱۵ و بعد از پیش روی نیرو های عراق در مناطق متفاوت عراق و درگیری های شدید با داعش مناطق زیادی از داعش بعد گرفته شدکه کاخ صدام هم از همین قبیل بود.

کاخ صدام بعد از داعش

پس از تهاجم نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا علیه عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی و پیش از آنکه این کاخ به مقامات عراقی واگذارشود، نیروهای آمریکایی از کاخ صدام جهت ام

کاخ صدام بعد از داعش

پس از تهاجم نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا علیه عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی و پیش از آنکه این کاخ به مقامات عراقی واگذارشود، نیروهای آمریکایی از کاخ صدام جهت ام

مشرق

کاخ صدام بعد از داعش

واژه های کلیدی: تبدیل | تروریست های داعش | عکس خبری

کاخ صدام بعد از داعش

کاخ صدام بعد از داعش

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz