یاد گرفتن رونمایی موس جدید موس بی سیم Razer Lancehead

یاد گرفتن: رونمایی موس جدید موس بی سیم Razer Lancehead

گت بلاگز اخبار اجتماعی عکس ، نخستین تصویرهای ماهواره‌ای از مناطق اتفاق دیده در کشور عزیزمان ا

سازمان فضایی کشور عزیزمان ایران به عنوان نمانیده شرکت ملل متحد نخستین تصویرهای ماهواره‌ای از مناطق اتفاق دیده در زلزله کشور عزیزمان ایران و عراق را منتشر کرد..

عکس ، نخستین تصویرهای ماهواره‌ای از مناطق اتفاق دیده در کشور عزیزمان ا

نخستین تصویرهای ماهواره ای از مناطق اتفاق دیده در کشور عزیزمان ایران و عراق به وسیله شرکت فضایی کشور عزیزمان ایران منتشر شد /عکس

عبارات مهم : ایران

سازمان فضایی کشور عزیزمان ایران به عنوان نمانیده شرکت ملل متحد نخستین تصویرهای ماهواره ای از مناطق اتفاق دیده در زلزله کشور عزیزمان ایران و عراق را منتشر کرد..

به گزارش ایلنا، شرکت فضایی کشور عزیزمان ایران به عنوان نماینده شرکت ملل متحد در پردازش تصویرهای ماهواره ای زلزله اخیر در کشوهای کشور عزیزمان ایران و عراق منصوب شد.

بر ای اساس، شرکت فضایی کشور عزیزمان ایران با استفاده از داده های ماهواره ای دریافتی بعد از پردازش های اولیه مورد تحلیل قرار گرفته، مناطق دارای تخریب، کمپ ها و مناطق تجمع مردم را مشخص کرده هست. در حقیقت اطلاعات دریافتی از ماهواره های سنجشی دور می تواند در آگاهی بخشی و کم کردن اثرات ناشی از وقوع حوادث غیر مترقبه تا برآورد میزان تخریب و اصلاح اوضاع امداد رسانی نقش مهمی داشته باشد.

گفتنی هست؛ به زودی با استفاده از تصویرهای ماهواره ی ای رادار، قبل و بعد از زلزله میزان جابه جایی پوسته زمین در منطقه محاسبه می شود.

عکس ، نخستین تصویرهای ماهواره‌ای از مناطق اتفاق دیده در کشور عزیزمان ا

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | ماهواره | اخبار اجتماعی

عکس ، نخستین تصویرهای ماهواره‌ای از مناطق اتفاق دیده در کشور عزیزمان ا

عکس ، نخستین تصویرهای ماهواره‌ای از مناطق اتفاق دیده در کشور عزیزمان ا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz